Добро пожаловать в Справочник азербайджанского автомобилиста!
Мы пишем о ваших правах, обязанностях и вашей безопасности за рулём. Здесь Вы можете посмотреть список всех страниц справочника.

Требования соответствия стандарту Euro-2

Материал из Справочник азербайджанского автомобилиста

Share/Save/Bookmark
Перейти к: навигация, поиск
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ


Подписан приказ о мероприятиях, связанных с внедрением государственного стандарта AZS 447-2010 (требования Евро-2)


На основе приказа председателя Государственной комиссии Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и выдачи патентов, Рамиза Гусейнова, добавлена таблица к стандарту AZS 447-2010, устанавливающая требования Евро-2 на ввозимые транспортные средства. С 1 сентября 2010 соответствие ввозимых транспортных средств требованиям стандарта AZS 447-2010 в зависимости от года выпуска определяется на основе Приложения 2.


Приложение 2


Таблица определения соответствия транспортных средств требованиям стандарта AZS 447-2010


Страна производства транспортного средства и (или) его двигателя
Соответствие требованиям Евро-2 в зависимости от года выпуска
Страны Евросоюза *
С 1997 года
США и страны Латинской Америки
С 1996 года
Япония
С 1998 года
Канада
С 2001 года
Индия
С 2005 года
Малайзия
С 2003 года
Китай
С 2004 года
Корея
С 2001 года
Россия
С 2006 года
Узбекистан
С 2007 года
Украина
С 2006 года
Другие страны СНГ
С 2006 года
Турция
С 2001 года
Иран
С 2009 года

Примечание. * Страны, входящие в Евросоюз: Германия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Испания, Италия, Ирландия, Швеция, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Греция, Болгария и Румыния.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ
DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI


AZS 447-2010 (AVRO-2 tələbləri) Dövlət Standartının tətbiqi ilə bağlı bəzi tədbirlər barədə Əmr imzalanmışdır


AZS 447-2010 Dövlət Standartının (AVRO-2 tələbləri) tətbiqi ilə bağlı bəzi tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Koitəsinin sədri Ramiz Həsənovun əmrinə əsasən idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinin AVRO-2 tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi Cədvəli AZS 447-2010 standartına əlavə edilmişdir. 1 sentyabr 2010-cu il tarixinədək idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinin AZS 447-2010 Dövlət Standartının tələblərinə uyğunluğu buraxılış ilindən asılı olaraq 2 nömrəli Əlavəyə əsasən müəyyən edilir.


Əlavə 2


Nəqliyyat vasitələrinin AZS 447-2010 Dövlət Standartının tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi
Cədvəli.


Nəqliyyat vasitəsinin və (və ya) onların mühərriklərinin mənşə ölkəsi
Buraxılış ilindən asılı olaraq Avro-2 tələblərinə uyğunluğu
Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlər *
1997-və sonrakı illər
ABŞ və Latın Amerikası ölkələri
1996- və sonrakı illər
Yaponiya
1998- və sonrakı illər
Kanada
2001- və sonrakı illər
Hindistan
2005- və sonrakı illər
Malayziya
2003- və sonrakı illər
Çin
2004- və sonrakı illər
Koreya
2001- və sonrakı illər
Rusiya
2006- və sonrakı illər
Özbəkistan
2007- və sonrakı illər
Ukrayna
2006- və sonrakı illər
Digər MDB ölkələri
2006- və sonrakı illər
Türkiyə
2001- və sonrakı illər
İran
2009 - və sonrakı illər

Qeyd: *Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlər: Almaniya, Avstriya, Belçika, Böyük Britaniya, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, İspaniya, İtaliya, İrlandiya, İsveç, Kipr, Latviya, Litva, Lüksemburq, Macarıstan, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Slovakiya, Sloveniya, Yunanıstan, Bolqarıstan və Rumıniya.


Источник

Информационное агентство Trend News

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты